Coaching

Professionell coaching

Professionell coaching är kraftfullt och effektivt när du som privatperson eller företagare, vill förändra något och få ut ännu mer av livet. Du kanske har fastnat i gamla hjulspår och vill något mer, men vet inte hur du ska gå vidare och vågar inte kasta loss. Oavsett om det gäller privatliv eller karriär är coaching kraftfullt och en resa som alltid för dig framåt.

Mer om professionell coaching

Coach betyder ordagrant buss och det är precis vad det handlar om. Det är en kraftfull metod där du ger dig ut på en personlig resa och får support för att förflytta dig från din nuvarande situation till en ny, dit du vill och där du är i din bästa potential. Vi grottar inte ner i tidigare upplevelser då coaching handlar om härifrån och framåt. Min uppgift som coach är att lyssna, spegla, motivera, driva och ställa kraftfulla frågor för att du ska få ett vidare perspektiv på din situation. I professionell coaching arbetar vi utifrån den vedertagna förändringmodellen GROW och därför ges inga råd och svar, vem annat än du ska styra ditt liv. Kraften i coachingen ligger i att svaren och lösningarna kommer just från dig själv.

 

Det här kan du förvänta dig av coachingen

Du kan förvänta dig att bli mer medveten om dig själv, vad du vill, dina drivkrafter, att du sätter upp tydliga mätbara mål och delmål samt gör handlingsplaner för att nå målen. Du ska förvänta dig att coachingen är en långsiktig investering i dig själv för att du ska få ut ännu mer av ditt liv. Professionell coaching innebär självklart att vi också kommer in på personliga frågor som berör och kan ställa saker på sin spets. Men det är oftast där du hittar din största växtkraft. Jag finns med hela vägen och du kan alltid förvänta dig att jag har ditt bästa för ögonen.

 

Det här bidrar du med

Du har modet och nyfikenheten samt tar ansvar för att ta de steg som behövs för att nå målen du skapar. Du kommer alltid väl förberedd till våra coachmöten. Ju mer du investerar i dig själv och dina uppgifter, ju mer får du ut av coachingen och ju längre kommer du med dig själv. Det jobbet kan bara du utföra.

 

I vilka situationer går man till en coach

Att gå till en coach är rätt vid många tillfällen och situationer i livet. Här är några exempel:

  • när du vill förändra och välja en ny väg i livet eller karriären
  • personlig utveckling
  • skapa balans i livspusslet
  • hitta dina drivkrafter
  • förbättra dina relationer
  • bli en bättre förälder
  • ha ett bollplank

 

Som företagare har du också ett stort ansvar och har säkert redan insett att nöjda medarbetare är nyckeln till framgång. Se till att alla är i sin fulla potential för största utväxling, inte minst du själv. Du kanske själv behöver mental påfyllning för att växa i din egen roll. Några exempel när coaching kan vara det ditt företag behöver:

  • Ambitiösa medarbetare som vill vidare i karriären
  • Chefer som du inte hinner coacha själv
  • Någon i ditt team behöver hitta drivkraften igen eller kanske rent av är på fel plats

Dui tvingas säga upp medarbetare eller göra andra stora förändringar?

 

OBSERVERA Coaching är inte rätt för personer som är deprimerade, lider av ångest, mobbing eller liknande, då är terapeuthjälp bättre lämpad.

 

Vilka personer går till en coach

Alla personer i alla åldrar. Mina klienter har varit en härlig flora kvinnor och män från 18 till över 70 år. Flera är chefer i näringslivet på alla nivåer, andra arbetar i statliga, kommunala och privata sektorn, några har startat egna företag, studerar, är pensionärer och några har varit arbetslösa. Gemensamt för alla har varit en önskan och vilja att förändra och gå vidare i livet.

 

Exempel på vad coaching kan leda till

Har du bestämt dig för att förändra, har du kommit en god bit på väg i slagen mot tvivel och utmaningar. Life begins at the end of your comfort zone, sa någon klok. Här är några exempel på vad coachingen har lett till för några av mina klienter

- Uppfyllt drömmar - Ny start i relationer

- Bättre självkänsla och självförtroende - Separerat från destruktiva relationer

- Balans i ekonomin - Nytt arbete, flera har blivit egenföretagare

- Från arbetslös högutbildad till doktorand - Bytt till helt ny yrkesbana

- Kvar på arbetsplatsen men under nya förhållanden

- Lärt sig att dra gränser och blivit tydligare mot omgivningen

- Från arbetslös, dyslektiker med oavslutat gymnasium till vd i framgångsrikt eget företag

 

 

Coachingprogram

Det finns en rad olika program beroende på vilken situation du är i, både för dig som privatperson och för dig som företagare och dina medarbetare. Jag skräddarsyr utifrån dina behov. Läs vidare här.

 

ACA-Metoden

A - Analys

Vi utgår ifrån din nuvarande situation och tittar på vad du vill uppnå, sätter upp tydliga mål och tar fram en plan. Förändringen måste förstås utgå från din egen vilja och du är självklart beredd att satsa tid och engagemang.

 

C - Coaching

Dina uppsatta mål är alltid i fokus. Du kommer bland annat att jobba med dina inre resurser, möjligheter, vilja och motivation. Dina hinder är bara till för att finna kreativa lösningar på. Du gör en handlingsplan för att nå målen. Mellan varje möte arbetar du med uppgifter för att komma vidare och närma dig målet. Det stora arbetet sker mellan våra möten och ju mer du är beredd att investera i dig själv - ju mer får du ut. Du kommer alltid väl förberedd till varje möte.

 

A - Avstämning

Efter avslutad coaching har vi tre viktiga avstämningstillfällen. Att förändra tar tid och du ska känna dig trygg med jobbet du lägger ned och hinna landa i din nya situation och befästa det nya. Resultatet av coachingen ska ju bli bestående så att du kan fortsätta leva enligt dina livsmål och kunna utveckla dem ytterligare när det är rätt tid för det. Första avstämnings-mötet har vi efter cirka tre månader och de andra två under närmaste året.

 

Skicka ett meddelande

 
 
 

Copyright © All Rights Reserved ACA-Coaching

 

www.acacoaching.se

info@acacoaching.se

 

Besöksadress - Fasanvägen i Nykvarn och Luntmakargatan i Stockholm