Forskning

Forskning om mindfulness


Mindfulness är forskningsbaserat


Mindfulness är forskningsbaserat och ett flertal rapporter visar bland annat att mindfulnessträning ger minskad stress, minskad oro, bättre sömn, minskat lidande, ökad förmåga att hantera smärta och ökad livskvalitet. Träningen ger också ökat fokus, bättre uppmärksamhet, ökad självinsikt och koncentrations-förmåga.


Det senaste årens hjärnforskning kring mindfulness visar på en mängd positiva effekter på den mänskliga hjärnan, läs mer om forskningsresultaten.


Här kan du läsa mer om de allra senaste forskningsrapporterna.


Elizabeth Blackburn

  • Träning och lugn håller cellerna unga, Nobelpristagare och forskaren         
Elizabeth Blackburn

Jon Kabat-Zinn


Åsa Nilsonne

  • Varför är du tyngd av sorg min själ och full av oro?, Åsa Nilsonne


Kurser och föreläsningar >>>- Att finna lugn och fokus inom sig - är den största gåvan du kan ge dig.

Kropp och knopp hänger ju ihop, därför tränar jag mindfulness.

Det handlar om att växa som människa