Om mig & Kontakt

Mer om mig

Hej,

Agneta C Andersson heter jag och det är jag som driver ACA-Coaching.

Kul att du har kommit till den här sidan.

- Kort om mig, jag är djupt tacksam och passionerad över att få bidra

till människors utveckling och växande. Att vara drivande och fokuserad är viktigt för mig. Mina vänner kallar mig empatisk, intuitiv, lugn och trygg. Skrattet, glädjen och kreativiteten är viktiga grundstenar i mitt liv, likväl som att vara sann och lyssna inåt. För mig betyder det att lyssna till mig själv och våga ta ansvar för svaren som finns där och agera utifrån det.

Coaching, sorgbearbetning och mindfulness

Coaching, sorgbearbetning och mindfulness är tre viktiga grundstenar som jag vill dela med mig av och lära ut, då jag själv vet vilken skillnad de gör. För mig är de verksamma både för att våga nytt, för att komma tillbaka som människa efter svårigheter och för att leva här och nu på bästa möjliga sätt.

 

  • Coaching - när jag utbildade mig till coach var syftet primärt att leda och stötta medarbetare i min tidigare arbetsroll. Sedan blev det en avgörande del för mig personligen för att våga ta steget och bland annat starta mitt företag.
  • Sorgbearbetning - alla människor möter sorg i sitt liv och ändå är det så få som vet hur de ska bemöta både egen och andras sorg. Själv har jag varit drabbad av sorg många gånger i livet, främst genom dödsfall. När allt för många nära människor dog inom bara några få år blev sorgen allt för tung och det var då jag kom i kontakt med sorgbearbetning. Jag lärde mig att skilja på sorg, saknad och obearbetade förluster. Hur naturligt - om än ledsamt - det är med sorg, men också hur nödvändigt det är att bearbeta tidigare händelser som lämnat spår, för att inte hindra sig själv att leva livet helt och fullt.
  • Mindfulness - har jag hållit på med till och från under stora delar av mitt liv, börjat och slutat. Till jag en dag gjorde upp med mig själv och tog mitt eget ansvar för hur jag vill må. Mindfulness handlar om ett sätt att leva både nära sig själv och i samklang med omvärlden. Det handlar om att träna sig för att bli mer närvarande och fokuserad i stunden. När du är riktigt närvarande blir du också mer medveten. Då blir det enklare att både minska det invanda automatiska sättet att agera på och lära sig att lyssna och förstå kroppens signaler för att göra klokare val. Allt från att bryta stress, dra gränser och känna efter vad du själv vill. Lite mer filosofiskt skulle jag säga att det är en kärlekshandling både till mig själv och till omvärlden. Jag önskar att du vill prova och se vad du upplever.

Mina utbildningar och erfarenheter

 

Certifierad coach, utbildad genom CoachCompanion och internationellt kvalitetssäkrad som coach enligt International coach federation. Vidareutbildning inom Livs- och karriärcoaching.

 

Certifierad handledare i sorgbearbetning, utbildad genom Svenska Institutet för Sorgbearbetning.

Mindfulnessinstruktör, genom Mindfulnesscenter och Dr Ola Schenström.

Vidareutbildning – implementering av mindfulness på arbetsplatser för att bidra till ännu effektivare företag, men med fokus på hållbara medarbetare för ökad livskvalitén både på arbetet och fritiden.

 

Certifierad i metakommunikation, utbildad genom Huvudleden, på grund- och fortsättningsnivå.

Det innebär att jag har en fördjupad kompetens i kommunikationen som sker inom och mellan människor både på ett medvetet och ett omedvetet plan i syfte att filtrera och se flera perspektiv för att kunna leda och kvalitetssäkra förändringsarbeten.

 

Certifierad kamratstödjare, utbildad genom Seccredo AB och ICISF, International Critical Incident Stress Foundation. Det innebär att jag får uppdrag vid akuta krissituationer och har kunskap i hur man tar hand om människor vid akuta kristillstånd till exempel krisreaktioner, stress- och krisstöd, samtalsmetodik vid allvarliga händelser och organisation av kamratstödsarbete.

 

Styrelsemedlem i Finanskoalitionen – jag engagerar mig i det viktiga arbetet med att förhindra sexuell handel med barn och öka kännedomen om problematiken. Läs gärna mer om Finanskoalitionen och ECPAT - du kan också bidra.

 

Jag har också lång erfarenhet som kommunikationsansvarig, marknadsspecialist, kommunikatör och copywriter inom bank- och försäkringsbranschen i huvudsak. Jag är bland annat utbildad DIHMare inom information och affärskommunikation och har flertalet utbildningar genom Grafiska Institutet, Berghs och Batteri Kommunikation.

 

Livräddare på stan - jag är med i det framgångsrika projektet och rycker ut vid sms-alarm på mobilen vid misstänkta hjärtstopp. Förstås har jag utbildning i HLR och D-HLR.

 

Läs gärna mer och se vad som passar bäst in i din situation just nu - coaching, mindfulness eller sorgbearbetning. Eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig inom kort.

 

 

Välkommen att höra av dig

 

 
 
 

Mina kärnvärden

Ett bra samarbete bygger bland annat på att kemin stämmer. Det bygger också på att vi visar varandra engagemang, ärlighet och respekt. Det vi kommer

överens om - det gäller.

Engagemang - till hundra procent för att uppnå målen du ställt upp.

Ärlighet - i samarbetet, även i jobbiga situationer.

Respekt - för att vi är olika som människor och för varandras behov.

 

 

Min mission

Mina kunder har varit en härlig flora av kvinnor och män från 18 till 75 år. Finansiella sektorn, banker, försäkringsbolag, flera är chefer i näringslivet, egna företagare, andra arbetar i såväl statliga, kommunala som privata sektorn, vissa studerar, några är pensionärer och några har varit arbetslösa.

Både coaching, sorgbearbetning och inte minst mindfulness är en möjlighet till utveckling för alla åldrar, oavsett profession eller kön. Gemensamt för alla klienter och kursdeltagare har varit en vilja att utvecklas och leva ett bra liv.

 

 

Göra världen till en bättre plats, där det är gott och vänligt att leva - utan att ge avkall på ambitioner och utveckling. Och bidra till att människor ska få leva meningsfyllt och med glädje.

 

Mina kunder

Samarbeten

Copyright © All Rights Reserved ACA-Coaching

 

www.acacoaching.se

info@acacoaching.se

 

Besöksadress - Fasanvägen i Nykvarn och Luntmakargatan i Stockholm