Sorgbearbetning

Sorgbearbetning - det finns hjälp mot smärtan

Känns det tungt inom dig, har du svårt att hitta glädje och lust efter en svår förlust i ditt liv, efter en separation, någon som dött eller någon händelse som ligger kvar och skaver. Då kan sorgbearbetning vara det du behöver. En kraftfull metod som hjälper dig att släppa taget och gå vidare i livet, hitta glädjen igen.

- Det finns hjälp mot smärtan!

 

Det här handlar sorgbearbetning om

Oförlöst sorg beror nästan alltid på något som är okommunicerat av känslomässig karaktär. När du drabbas av en svår förlust medför det stora förändringar där både egna och gemensamma drömmar, förhoppningar och förväntningar på framtiden spricker. Det är både normalt och naturligt att så småningom gå igenom relationen och upptäcka en del saker som vi önskar hade varit annorlunda eller bättre. Saker vi kanske önskar att vi hade sagt eller inte sagt och saker vi önskar att den andra personen sagt. Sorgbearbetning handlar om att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster och att fullborda den känslomässiga kommunikationen. För att förlösa känslorna och läka sorgen behöver du därför utforska hela relationen och ta reda på alla outtalade och okommunicerade känslor och tankar i relationen. Sedan sätta ord på dessa och kommunicera dem.

Både min egen och andras erfarenhet visar att sorgbearbetning gör att du försonas med det förflutna och känner en slags frid. Du får ny energi och livslust men också en ärligare och öppnare relation både till dig själv och andra. Här nere kan du läsa mer om sorg.

Vad är sorg egentligen?

Sorg är en fullständigt normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag, en del av livet. Det är alla de motstridiga tankar och känslor som våra förluster ofta väcker inom oss. Sorg är en individuell upplevelse men ofta förknippas den med dödsfall och skilsmässor. Men sorg kan utlösas av en rad olika förluster och förändringar som vi kanske inte direkt tänker på. Exempelvis relationsproblem, övergrepp av olika slag, olycka, sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som du tänkt dig.

 

Vanliga sorgreaktioner

Vanliga reaktioner när du drabbas av sorg är en känsla av bedövning, sömnen blir oregelbunden, humör-svängningar, matvanorna förändras, koncentrationssvårigheter och energiförlust. Hur reaktionerna ser ut i praktiken är väldigt individuellt och varierar även hos varje enskild person över tiden. Att sörja följer inte en tidsbestämd process utan är snarare ett flöde som böljar fram och tillbaka. Ena dagen kan det kännas riktigt okey för att sedan ramla tillbaka i sorgen. Och det är inte tiden i sig som gör att sorgen läker, utan vad du gör under tiden.

 

Huvudet är fel verktyg för att läka ett brustet hjärta

De flesta av oss har svårt att hantera sorg, både egen sorg och när någon i närheten drabbas. Det är inte så konstigt eftersom vi aldrig får lära oss hur vi ska handskas med det. Vi har inte kunskap om hur man gör när man förlorar något eller hur man gör ett sorgearbete. Vi har blivit socialiserade till att försöka lösa alla våra problem med hjälp av intellektet, något som är fullständigt omöjligt när det gäller sorg. Huvudet är fel verktyg för att läka ett brustet hjärta.

 

Den som bär på sorg möts ofta av att folk inte vet vad de ska säga, de är rädda för känslor, lyssnar inte, byter samtalsämne, ger råd på ett intellektuellt plan, de vill inte prata om det svåra som hänt. Kanske har du själv hört uttryck som "tiden läker alla sår, var stark, ersätt förlusten, håll dig sysselsatt eller släpp taget och gå vidare". Något vi sannolikt skulle göra om vi bara visste hur. Inte minst uttycket "tiden läker alla sår" är en myt som får oss att tro att vi kommer att må bättre bara vi låter tiden gå. Jag väntade själv i 25 år utan att må bättre, tvärtom fördjupades smärtan innan jag gjorde något åt den.

 

Bemötandet från andra gör ofta att den som bär på sorg börjar hålla färgen utåt och säga att allt är bra, fast det inte alls är det. På det sättet uppmuntrar omgivningen omedvetet den sörjande att agera som om sorgen hade läkt. Samtidigt som sörjande människor vill och behöver bli hörda.

 

Tillfälliga lättnader

Istället för att bearbeta sorgen kan det vara enkelt att ta till tillfälliga lättnader i tron att vi är på rätt väg eftersom det finns djupt rotat i oss att lagra känslomässig energi felaktigt inom oss. Några exempel på tillfälliga lättnader är mat, shopping, alkohol, psykofarmaka, sex, arbetet, träning och ilska. Handlingar som i sig själva inte är skadliga, men när de görs av fel anledning kan de bli det. Att shoppa eller ta psykofarmaka bearbetar inte den känslomässiga smärta som förlusten orsakat.

 

Delar av materialet har Copyright © Sv:a Institutet för Sorgbearbetning

 

 

 

I livets villervalla

vi går på skilda håll.

Vi mötas och vi spela

vår roll -

 

Vi döljer våra tankar,

vi döljer våra sår

och vårt hjärta som bankar

och slår -

 

Vi haka våra skyltar

var morgon på vår grind

och prata om väder

och vind -

 

I livets villervalla

så nära vi gå -

men så fjärran från varandra

ändå.

Av Nils Ferlin

 

 

 

Kurs i sorgbearbetning

Individuell kurs

Kursen är ett väl beprövat program för människor som vill bearbeta smärtan som olika förlustser orsakat för att få känslomässig läkning. Läs mer.

 

Kurs på distans

Har du inte möjlighet att träffas varje vecka, du kanske till och med befinner dig utomlands, då

kan det här vara en möjlighet för dig. Läs mer.

 

 

I livets villervalla

Copyright © All Rights Reserved ACA-Coaching

 

www.acacoaching.se

info@acacoaching.se

 

Besöksadress - Fasanvägen i Nykvarn och Luntmakargatan i Stockholm