Om mig

Agneta C Andersson


CERTIFIERAD COACH •  MINDFULNESSINSTRUKTÖR • SORGBEARBETAREMin mission är att bidra till att göra världen till en bättre plats, där människor kan leva ett

gott liv med glädje och mening, utan att ge avkall på ambitioner och utveckling. Jag vet själv hur just coaching, mindfulness och sorgbearbetning gör skillnad på riktigt. Både för att växa och våga nytt, komma tillbaka efter svårigheter och träna på att leva här och nu för att kunna göra kloka val och leva sitt liv på bästa möjliga sätt.


Jag trivs när jag kan bidra till människors utveckling och växande. Fokus, empati, glädje och kreativitet är viktiga grundstenar i mitt liv, likväl som att vara sann och lyssna inåt. För mig betyder det att lyssna till mig själv och våga ta ansvar för svaren som finns där och agera utifrån det.


MINA VIKTIGASTE KÄRNVÄRDEN

  • Engagemang - till hundra procent för att uppnå målen du ställt upp.
  • Ärlighet - i samarbetet, även i jobbiga situationer.
  • Respekt - för att vi är olika som människor och för varandras behov.


Ett bra samarbete bygger på att kemin stämmer, det bygger också på att vi visar varandra engagemang, ärlighet och respekt. Det vi kommer överens om tillsammans, det gäller.

Mina kunder

Gemensamt för alla klienter och kursdeltagare har varit en vilja att utvecklas och leva ett bra liv. Det har varit en härlig flora av kvinnor och män från 18 till 75 år. Finansiella sektorn, banker, försäkringsbolag, flera är ledare och chefer i näringslivet, egna företagare, andra arbetar i såväl statliga, kommunala som privata sektorn, vissa studerar, några är pensionärer och några har varit arbetslösa.


Både coaching, sorgbearbetning och inte minst mindfulness är en möjlighet till utveckling för alla, 

oavsett ålder, profession eller kön.


Exempel på företag jag arbetat med: Länsförsäkringar, Handelsbanken, Arbetsförmedlingen, CoachCompanion.


Min proffession och utbildningar


Certifierad coach

Utbildad genom CoachCompanion och internationellt kvalitetssäkrad som coach enligt International coach federation. Vidareutbildning inom Livs- och karriärcoaching.


Mindfulnessinstruktör

Utbildad genom Mindfulnesscenter och Dr Ola Schenström.

Vidareutbildning – implementering av mindfulness på arbetsplatser för att bidra till ännu effektivare företag, med fokus på hållbara medarbetare för ökad livskvalitén både på arbetet och fritiden.


Certifierad handledare i sorgbearbetning

Utbildad genom Svenska Institutet för Sorgbearbetning.


Certifierad i metakommunikation

Utbildad genom Huvudleden, på grund- och fortsättningsnivå, under 2020 kommer jag att slutföra min fortsättningsutbildning på avancerad nivå. Utbildningen innebär att jag har en fördjupad kompetens i kommunikationen som sker inom och mellan människor både på ett medvetet och ett omedvetet plan i syfte att filtrera och se flera perspektiv för att kunna leda och kvalitetssäkra förändringsarbeten.


Certifierad kamratstödjare

Utbildad genom Seccredo AB och ICISF, International Critical Incident Stress Foundation. Det innebär att jag får uppdrag vid akuta krissituationer och har kunskap i hur man tar hand om människor vid akuta kristillstånd till exempel krisreaktioner, stress- och krisstöd, samtalsmetodik vid allvarliga händelser och organisation av kamratstödsarbete.


Finanskoalitionen

Jag är engagerad i det viktiga arbetet med att förhindra sexuell exploatering och handel med barn och öka kännedomen om problematiken. Läs gärna mer om Finanskoalitionen och ECPAT - du kan också bidra.


Kommunikationsspecialist

Jag har lång erfarenhet som kommunikationsansvarig, marknadsspecialist, projektledare, kommunikatör och copywriter inom bank- och försäkringsbranschen i huvudsak. Jag är bland annat utbildad DIHMare inom information och affärskommunikation och har flertalet utbildningar genom Grafiska Institutet, Berghs och Batteri Kommunikation.


Livräddare på stan

Jag är med i det framgångsrika projektet och rycker ut vid sms-alarm på mobilen vid misstänkta hjärtstopp. Förstås har jag utbildning i HLR och D-HLR.Mina samarbeten

Jag samarbetar med Minsfulnesscenter, ledande i Sverige inom mindfulness.


I mitt kontaktnät finns många professionella coacher, mindfulnessinstruktörer, sorgbearbetare, läkare och andra som arbetar inom vården.


FÖRSTA SIDAN - OM MIG - COACHING - MINDFULNESS - SORGBEARBETNING - KURSER & FÖRELÄSNINGAR - KONTAKT


Copyright © All Rights Reserved ACA-Coaching


www.acacoaching.se

info@acacoaching.se


Besöksadress - Fasanvägen i Nykvarn och Luntmakargatan i Stockholm