Coaching


Professionell coaching

- för företag och privatpersoner -


Var är du idag - och var vill du vara?

Professionell coaching är kraftfullt och effektivt när du vill förändra något i ditt liv, privat eller i karriären.

Med hjälp av coachande samtal, övningar och handlingsplaner får du nya perspektiv

situationen och når dina mål snabbare.


Fem anledningar att gå till en coach

  • När du vill göra en nystart - förändra och utvecklas
  • Uppfylla personliga drömmar
  • Byta karriärväg
  • Få bättre självkänsla och självförtroende
  • Förbättra relationer, dra gränser


Det enda du behöver är modet att vilja förändra, engagemang, nyfikenhet

och ta ansvaret för att göra det du bestämmer dig för. Jag finns med dig hela vägen.
ACA-Metoden - analys, coaching, avstämning


A - Analys

Vi utgår ifrån din nuvarande situation och tittar på vad du vill uppnå, sätter upp tydliga mål och tar fram en handlingsplan. Förändringen måste alltid utgå från din egen vilja och du är självklart beredd att satsa tid och engagemang.


C - Coaching

Dina uppsatta mål är alltid i fokus. Du kommer bland annat att jobba med dina inre resurser, möjligheter, vilja och motivation. Dina hinder är till för att du ska finna kreativa lösningar. Mellan varje möte arbetar du med uppgifter och ibland utmaningar, för att komma vidare och närma dig målet. Det stora arbetet sker mellan våra möten och ju mer du är beredd att investera i dig själv - ju mer får du ut. Du kommer alltid väl förberedd till varje möte.


A - Avstämning

När coachingen är avslutad har vi tre viktiga avstämningstillfällen. Att förändra tar tid och du ska känna dig trygg med jobbet du lägger ned och hinna landa och befästa det nya. Resultatet av coachingen ska ju bli bestående så att du kan fortsätta leva enligt dina livsmål och kunna utveckla dem ytterligare när det är rätt tid för det.

Coachingprogram

Att starta ett coachingprogram handlar först om att bli medveten om var du är och var du vill vara. Efter det väljer du inriktning på program utifrån dig och din situation. Du kommer att inventera och bottna i dig själv för att göra verklighet av dina drömmar och visioner. När du har byggt plattformen är du redo att sätta tydliga mål och göra en handlingsplan för att nå dem. 


A. Personlig utveckling

Få insikt och gör medvetna val. Du börjar reflektera över din situation för att få insikt och bli medveten om vad du ska göra för att ta nästa steg i livet, privat eller i karriären. Några exempel: Stärka självkänslan, dra gränser, starta på nytt eller tackla en förändring exempelivs nytt jobb, föräldraskap, pension eller sjukdom.


Upplägg och pris:

5-10 ggr, 55 min/gång, vid uppstart 85 min. 900 kr/timme (55 min). 

B. Livs- och karriärcoaching

Det här blir en utvecklingsresa både i dig själv och i din profession. Du bygger en stabil grund och bottnar i dig själv för att sedan närma dig dina drömmar och visioner. Du gör verklighet av dem genom att sätta upp tydliga mål och göra en handlingsplan för att nå dem.


Upplägg och pris:

10 ggr under ca 10 v + 2 uppföljningtillfällen under närmaste halvåret.

55 min/gång, vid uppstart ca 85 min. Vid uppföljningstillfällena ser du över handlingsplanen och reviderar om det behövs. 10 500 kr för 12 gånger.

C. Mentorcoaching för chefer

Att vara affärsdrivande och samtidigt tillgänglig som coach och bollplank för medarbetare, ta tuffa beslut, optimera teamet, tidspress och prioriteringar är vardag i chefsrollen. Att bolla idéer och reflektioner med en extern part som inte har insikt i företaget kan därför vara mycket kraftfullt.


Upplägg och pris:

10 ggr under tre/sex månader, 55 min/gång, vid uppstart ca 85 min. 11 000 kr.

Du kan välja ytterligare fem coachtillfällen efter mentorcoachingen, 800 kr/gång. 


D. Enstaka coachingtimmar

Några timmars coaching kan ge värdefulla perspektiv och insikter när livet bjuder på överraskningar och situationer som kan vara svåra att tackla.


Upplägg och pris: 55 min/gång. 1 100 kr/timme (55 min).
Priserna är inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag. Rabatt 10 procent när vi ses i Nykvarn eller via telefon/digitalt.

Du betalar i förskott, säg till om du vill dela upp betalningen, inga extra avgifter tillkommer.

Bokning/avbokningsinformation >>>Närvaro & klokskap

"Agneta, det här har verkligen varit ovärderligt för mig att ha haft dig som coach under en viktig period i mitt liv. Med din närvaro, ditt lyssnande, din klokskap och din fantastiska humor har du hjälpt mig att lära känna mig själv bättre och att utvecklas som människa. Efter våra coachingmöten har jag känt mig fylld av energi och självförtroende och tagit steg som förändrat mitt liv. Tack!" Maria, bankchef


FÖRSTA SIDAN           COACHING          MINDFULNESS          SORGBEARBETNING          OFFICIANT          OM MIG & KONTAKT
Copyright © All Rights Reserved ACA-Coaching


www.acacoaching.se

info@acacoaching.se


Besöksadress - Fasanvägen i Nykvarn och Luntmakargatan i Stockholm