Om mig & Kontakt

Agneta C Andersson


CERTIFIERAD COACH •  MINDFULNESSINSTRUKTÖR • SORGBEARBETARE • OFFICIANT


Mitt mål är att bidra till människors utveckling och växande och till att göra världen lite snällare. En plats där människor kan leva ett gott liv med mening, utan att ge avkall på ambitioner och utveckling. Jag vet själv hur just coaching, mindfulness och sorgbearbet-ning gör skillnad på riktigt. Både för att växa och våga nytt, komma tillbaka efter svårigheter, minska stress och träna på att leva här och nu för att kunna göra kloka val och leva sitt liv på bästa möjliga sätt.


Fokus, empati, glädje och kreativitet är viktiga grundstenar i mitt liv, likväl som att vara sann och lyssna inåt. För mig betyder det att lyssna till mig själv och våga ta ansvar för svaren som finns där och agera utifrån det.  


Jag erbjuder även tjänsten som borgerlig officiant vid begravningar. Det sista farvälet är en viktig stund som du bär med dig och därför är det viktigt att den blir som du önskar.Varmt välkommen!
Mina kunder

Gemensamt för alla klienter och kursdeltagare har varit en vilja att utvecklas och leva ett bra liv. Det har varit en härlig flora av kvinnor och män från 18 till 75 år. Finansiella sektorn, banker, försäkringsbolag, flera är ledare och chefer i näringslivet, egna företagare, andra arbetar i såväl statliga, kommunala som privata sektorn, vissa studerar, några är pensionärer och några har varit arbetslösa.


Både coaching, sorgbearbetning och inte minst mindfulness är en möjlighet till utveckling för alla, oavsett ålder, profession eller kön.


Exempel på företag jag arbetat med: Länsförsäkringar, Handelsbanken, Arbetsförmedlingen, CoachCompanion.


Mina viktigaste kärnvärden - för ett gott samarbete

  • Engagemang - till 100 procent för att uppnå målen du ställt upp.
  • Ärlighet - i alla situationer, även om det blir jobbigt.
  • Respekt - för att vi är olika som människor och för varandras behov. Det vi kommer överens om tillsammans - det gäller.

Mina samarbeten

Jag samarbetar med Mindfulnesscenter, ledande i Sverige inom mindfulness.


I mitt kontaktnät finns många professionella coacher, mindfulnessinstruktörer, sorgbearbetare, läkare och andra som arbetar inom vården.


Jag samarbetar även med Lavendla Begravning och Juridik i rollen som borgerlig officiant.Min profession och utbildningar


Certifierad coach

Utbildad genom CoachCompanion och internationellt kvalitetssäkrad som coach enligt International coach federation. Vidareutbildning inom Livs- och karriärcoaching.


Mindfulnessinstruktör

Utbildad genom Mindfulnesscenter och Dr Ola Schenström.

Vidareutbildning – implementering av mindfulness på arbetsplatser för att bidra till ännu effektivare företag, med fokus på hållbara medarbetare för ökad livskvalité både på arbetet och fritiden.


Certifierad handledare i sorgbearbetning

Utbildad genom Svenska Institutet för Sorgbearbetning.


Certifierad i metakommunikation - förändringsledning

Utbildad genom Huvudleden, på grund-, fortsättning- och avancerad nivå. Utbildningen innebär att jag har en fördjupad kompetens i kommunikationen som sker inom och mellan människor både på ett medvetet och ett omedvetet plan i syfte att filtrera och se flera perspektiv för att kunna leda och kvalitetssäkra förändringsarbeten.


Borgerlig officiant

Utbildad genom Lavendla.


Kommunikationsspecialist

Jag är bland annat utbildad DIHMare inom information och affärs-kommunikation och har flertalet utbildningar genom Grafiska Institutet, Berghs och Batteri Kommunikation.

Jag har senior erfarenhet som kommunikationsansvarig, marknads-specialist, projektledare, kommunikatör och copywriter inom bank- och försäkringsbranschen i huvudsak.


Certifierad kamratstödjare

Utbildad genom Seccredo AB och ICISF, International Critical Incident Stress Foundation. Det innebär att jag har kunskap i hur man tar hand om människor vid akuta kristillstånd till exempel krisreaktioner, stress- och krisstöd, samtalsmetodik vid allvarliga händelser och organisation av kamratstödsarbete.


ECPAT

Jag är engagerad i det viktiga arbetet med att förhindra sexuell exploatering och handel med barn och öka kännedomen om problema-tiken. Samarbetet mellan Finanskoalitionen och ECPAT gör skillnad.


Mind

Jag är engagera som volontär i Mind och erbjuder medmänskligt stöd som kan lindra ångest, oro och ensamhet. Tillsammans ger vi männisor kraft att leva. 


Förtroende & kvalitet

- Varenda människa skulle gå till ACA-Coaching, det är så viktigt att fortsätta utvecklas. Jag lärde mig både hur verksamt sorgbearbetning är och kommer att ha med mig det genom hela livet, men även mindfulness för min stress. För en sak är säker, svårigheter och sorg kommer vi alla att möta och i det samhälle vi lever nu behövs alla hjälpmedel vi kan få. Lisa M

FÖRSTA SIDAN            COACHING          MINDFULNESS          SORGBEARBETNING          OFFICIANT          OM MIG & KONTAKT
Copyright © All Rights Reserved ACA-Coaching


www.acacoaching.se

info@acacoaching.se


Besöksadress - Fasanvägen i Nykvarn och Luntmakargatan i Stockholm